Przekształcenia

Oferujemy wsparcie przy procesach przekształceń małych firm: Badanie planu przekształcenia przez biegłego rewidenta. Wycena przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części. Przeprowadzenie audytu przedsiębiorstwa ...
Więcej

Doradztwo

Usługi licencjonowanego doradcy restrukturyzacyjnego w zakresie wprowadzania zmian zmierzających do restrukturyzacji i rozwoju przedsiębiorstw W ramach pomocy zarówno dużym, średnim i małym ...
Więcej

Audyt

Zapraszamy do skorzystania z oferowanych audytów ksiąg rachunkowych, audytów projektów unijnych, badania sprawozdań finansowych przez biegłego rewidenta. Świadczone usługi opisane są poniżej ...
Więcej

EXPERT FK ANNA GARBACZ

Adres biura:
ul. Unruga 8
25–228 Kielce


Kontakt:
kom. 512 147 689
e-mail: biuro@expertfk.pl

Copyrights ExpertFK