Kancelaria
Biegłego
Rewidenta
Anny Garbacz

Przekształcenia

Wsparcie przy procesach przekształceń firm, badanie planu przekształcenia przez biegłego rewidenta.

Zobacz Więcej

Wyceny Przedsiębiorstw

Wycena przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części na potrzeby aportów, podziału majątku, rozliczeń wspólników

Zobacz Więcej

Audyt

Badania sprawozdań finansowych przez biegłego rewidenta, audyt ksiąg rachunkowych i projektów unijnych.

Zobacz Więcej

Księgowość

Obsługa księgowa firm prowadzących księgi rachunkowe oraz książki przychodów i rozchodów

Zobacz Więcej

Doradztwo

Usługi licencjonowanego doradcy restrukturyzacyjnego w zakresie wprowadzania zmian zmierzających do restrukturyzacji i rozwoju przedsiębiorstw

Zobacz Więcej

Kontakt

Dane kontaktowe oraz informacje

Zobacz Więcej