Kancelaria
Biegłego
Rewidenta
Anny Garbacz

Szkolenia

Szkolenia i konsultacje indywidualne z zakresu księgowości, rachunkowości zarządczej i podatków

Zobacz Więcej

Przekształcenia

Wsparcie przy procesach przekształceń firm, badanie planu przekształcenia przez biegłego rewidenta.

Zobacz Więcej

Audyt

Badania sprawozdań finansowych przez biegłego rewidenta, audyt ksiąg rachunkowych i projektów unijnych.

Zobacz Więcej

Księgowość

Obsługa księgowa firm prowadzących księgi rachunkowe oraz książki przychodów i rozchodów

Zobacz Więcej

Doradztwo

Usługi licencjonowanego doradcy restrukturyzacyjnego w zakresie wprowadzania zmian zmierzających do restrukturyzacji i rozwoju przedsiębiorstw

Zobacz Więcej

Kontakt

Dane kontaktowe oraz informacje

Zobacz Więcej