Wyceny Przedsiębiorstw

Wycena przedsiębiorstwa jest realizowana w celu określenia wartości firmy. Kluczowe jest zapewnienie metod oraz rozwiązań, które umożliwią obiektywne i zarazem bezstronne wskazanie wartości firmy.  Dobrze przygotowana analiza jest kluczowa w procesie kupna i sprzedaży firm, aportach, rozliczeniu wspólników i podziału majątku.

W ramach wyceny przedsiębiorstw oferujemy:

Określenie wartości jest realizowane, m.in. w następujących celach:

Wycena dokonywane jest przez mgr Anna Garbacz- Biegłego rewidenta nr rej 10248, ACCA, Eksperta d/s. wyceny przedsiębiorstw nr cert. 195/WP-11/2015, członka Stowarzyszenia Biegłych Wyceny Przedsiębiorstw w Polsce, biegłego sądowego z zakresu wyceny przedsiębiorstw z wieloletnim doświadczeniem w wycenie przedsiębiorstw.

Realizując wyceny firm opieramy się na wytycznych Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych oraz Międzynarodowych Standardach Sprawozdawczości Finansowej nr 13 – wycena wartości godziwej.